شنبه 30 تير 1397
 انتخاب وب سایت

 

پروپوزال های تصویب شده مورخ 94/11/27 دانشکده علوم انسانی

ردیف

نام

نام خانوادگی

شماره دانشجو

رشته تحصیلی

استاد راهنما

استاد مشاور

1

سحر

احمدی

930456136

آموزش زبان انگلیسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

شهرام افروغه

حمید رضا دولت آبادی

2

فاطمه

غیبی

920562296

مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

آناهیتا خدا بخشی کولایی

ذبیح پیرانی

3

علیرضا

مختاری

930303461

مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

آناهیتا خدابخشی کولایی

داوود تقوایی

4

کیومرث

ابدالی حسنوند

930529566

علوم قرآن وحدیث(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

ابراهیم ابراهیمی

5

حمید

جمیلی

930285481

علوم قرآن وحدیث(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

ابراهیم ابراهیمی

6

علیرضا

رضایی

920589863

حقوق جزاء و جرم شناسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

ابوالفتح خالقی

7

محمد

محمدزاده

901257829

فلسفه تعلیم و تربیت(دکترای تخصصی)

احمد علی فروغی ابری

محمد سیفی

8

محمد

خانکی

930318877

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

بهشته نیوشا

داود تقوایی

9

ابوالفضل

نراقی پور

930346972

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

بهمن صالحی

داود تقوایی

10

زهرا

خراسانی

930345734

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

بهمن صالحی

داود تقوایی

11

مریم

جلالوندی

930300228

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

تورج سپهوند

داوود تقوایی

12

مهدی

کاهه

920002720

حقوق خصوصی (دکترای تخصصی)

جلیل قنواتی

سید حسن وحدتی شبیری

13

سارا

صابری

930491945

آموزش زبان انگلیسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

حجت اله برز آبادی

مژگان یاراحمدی

14

شادی السادات

طیبون

930388052

زبان و ادبیات انگلیسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

حجت اله برز آبادی فراهانی

فروغ اعظم سوفالی

15

میلاد

چراغی

930396290

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

حسین داوودی

داوود تقوایی

16

کیوان

مرادی

920620911

علوم اجتماعی جامعه شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

حسین هادوی

حمید بورقانی فراهانی

17

مهدی

سمیعی کرهرودی

920642647

علوم اجتماعی جامعه شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

حسین هادوی

فرزاد نوابخش

18

مهتاب

منصوری

930512221

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

حمید رضا جمیلیان

داوود تقوایی

19

فرزانه

شاهمیری

930591595

آموزش زبان انگلیسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

حمید رضا دولت آبادی

مژگان یار احمدی

20

نوشین

دشتی زاده

920602463

آموزش زبان انگلیسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

حمید رضا دولت آبادی

مژگان یاراحمدی

21

مریم سادات

سجادی

930325043

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

حمیدرضا جمیلیان

ذبیح پیرانی

22

علی

نوری

930394976

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

داود تقوایی

محمد کاویانی

23

طاهره

بیانلو

930288174

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

داود تقوایی

ذبیح پیرانی

24

سیده سمانه

حسینی عراقی

930452197

روانشناسی عمومی [کارشناسی ارشد ناپیوسته]

داود تقوایی

ذبیح پیرانی

25

محمدرضا

ایرانشاهی

930357865

روانشناسی عمومی [کارشناسی ارشد ناپیوسته]

داود تقوایی

ذبیح پیرانی

26

حسن

اسفلایی

920158710

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

داود تقوایی

ذبیح پیرانی

27

ندا

شایسته مهر

930272156

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

داود تقوایی

حسین حاجیان

28

مریم

یاری

930461556

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

داوود تقوایی

ذبیح پیرانی

29

علی

رسولی

930403117

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

داوود تقوایی

ذبیح پیرانی

30

معصومه

افشاری

930326819

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

داوود تقوایی

فاطمه قنبری

31

مصطفی

محمدی

930291627

روانشناسی عمومی [کارشناسی ارشد ناپیوسته]

ذبیح پیرانی

داود تقوایی

32

مریم

بیدگلی وطنی

930390718

مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

ذبیح پیرانی

داود تقوایی

33

مریم

ربیعی

930352490

مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

ذبیح پیرانی

داود تقوایی

34

الهام

رستمی

911058030

مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

ذبیح پیرانی

داود تقوایی

35

الهه

محسنی

930305438

مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

ذبیح پیرانی

داود تقوایی

36

الناز

عزیزی

920641961

روانشناسی عمومی [کارشناسی ارشد ناپیوسته]

ذبیح پیرانی

داود تقوایی

37

فاطمه

اشوری

930473404

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

ذبیح پیرانی

داود تقوایی

38

بهاره

اهنگران

930335382

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

ذبیح پیرانی

داود تقوایی

39

محمدرضا

عبدالملکی

930334234

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

ذبیح پیرانی

داود تقوایی

40

پرستو

مروجی راهزان

930362799

روانشناسی عمومی [کارشناسی ارشد ناپیوسته]

ذبیح پیرانی

داود تقوایی

41

فاطمه

عسگری

930429135

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

ذبیح پیرانی

داود تقوایی

42

سمیرا

بهمن

920619668

مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

رحیم حمیدی پور

ذبیح پیرانی

43

مهدی

خوش سیما

920160430

زبان و ادبیات فرانسه(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

رزیتا عیلانی

44

نهضت

سرکاکی

930465953

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

زهرا دست بزرگی

یعقوب فربود

45

محمد

کریمی

930418895

علوم اجتماعی جامعه شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

ژیلا مشهدی

مریم یارمحمد توسکی

46

فاطمه

دهقانی

920642206

مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

سعید آریا پوران

داود تقوایی

47

عذرا

دهقانی

920642212

مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

سعید آریا پوران

داود تقوایی

48

حمید

ابراهیمی

920642390

علوم قرآن وحدیث(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

سعید فخاری

49

زینب

صفدری انجیرکی

911104445

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

سعید موسوی پور

50

معصومه

شریعتی

930506140

تاریخ فلسفه آموزش وپرورش-تعلیم وتربیت اسلامی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

سید شمس الدین هاشمی

51

مظفر

نظری

930467474

تاریخ فلسفه آموزش وپرورش-تعلیم وتربیت اسلامی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

سید شمس الدین هاشمی مقدم

مهناز جلالوندی

52

فرهاد

غیاثی

930276829

حقوق خصوصی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

سید وحید لاجوردی

53

مهنیا

خادمی

920127022

زبان و ادبیات انگلیسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

شهرام  افروغه

قاسم الله وردی

54

اشرف

دوستی

930411091

آموزش زبان انگلیسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

شهرام افروغه

مژگان یاراحمدی

55

زهره

یکتاپور

930321955

آموزش زبان انگلیسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

شهرام افروغه

مژگان یاراحمدی

56

سحر

میرزایی

930527811

زبان و ادبیات انگلیسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

شهرام افروغه

فروغ اعظم سوفالی

57

نیوشا سادات

مهدوی

930278058

حقوق خصوصی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

شهربانو کاهدی

58

زهره

مقصودی اشتیانی

930484871

حقوق خصوصی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

شهربانو کاهدی

59

شیوا

فریدی

920641959

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

شهلا انزلچی

60

راحله

کارگرمرادمند

920558553

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

شیما چهرئی

61

زهرا

بیگ محمدی

930407303

فقه ومبانی حقوق اسلامی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

عباسعلی حیدری

محمد اسماعیل شادروان

62

محمد جواد

دوگانی اغچغلو

930294940

فقه ومبانی حقوق اسلامی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

عباسعلی حیدری

63

پیمان

مقیمی

900825892

مدیریت صنعتی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

عبدالمحمود منصوریان فر

شهربانو کاهدی

64

حمیده

حبیبی

930491164

حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

عبدالمحمود منصوریان فر

شهربانو کاهدی

65

نیلوفر

انعامی

930316327

حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

عبدالمحمود منصوریان فر

مصطفی ناصحی

66

عباس

نظری

930589743

حقوق عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

عبداله رحیمی

مصطفی ناصحی

67

زهرا

اشراقی

930284900

حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

عبداله رحیمی

شهربانو کاهدی

68

مژگان

باقری

930289216

حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

عبداله رحیمی

شهربانو کاهدی

69

فیروزه

وفادار

930283165

حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

عبداله رحیمی

حمید رضا میر داودی

70

مائده

چقاء

930536620

حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

عبداله رحیمی

ابراهیم آقامحمدی

71

عارفه

نظیری

930599962

حقوق جزاء و جرم شناسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

عبداله رحیمی

حمید رضا علی کرمی

72

مهدیه

جهانگیری بابادی

930289422

حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

عبداله رحیمی

شهربانو کاهدی

73

محبوبه

باقری نیا

930588338

حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

عبداله رحیمی

ابراهیم آقا محمدی

74

محمد

نگاهداری جوزانی

910576774

حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

عبداله رحیمی

75

محمد

حسینی

920151236

حقوق عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

عبداله رحیمی

مصطفی ناصحی

76

سعید

پروین

930469753

علوم قرآن وحدیث(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

علی اصغر تجری

77

سیدمجتبی

هاشمی

910575182

حقوق عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

علی اکبر گرجی ازندریانی

78

فاطمه

بابایوسف

930297956

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

علی اکبر ملکی راد

79

فرزانه

فرجی امان ابادی

930357475

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

علی اکبر ملکی راد

داود تقوایی

80

علی

احمدی رهبریان

930481507

حقوق خصوصی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

علی جعفری

81

حسین

سلیمانی

920150140

حقوق خصوصی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

علی جعفری

حمید رضا علی کرمی

82

ابوالفضل

اسکندری

911104295

حقوق خصوصی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

علی جعفری

حمید رضا علی کرمی

83

مریم

ماستری فراهانی

930428521

علوم قرآن وحدیث(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

علی حسن بگی

84

قباد

قبادی

930595287

حقوق عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

علی دشتی

85

سمیرا

انالویی

930272914

زبان و ادبیات فارسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

علی سرور یعقوبی

محمد رضا اسعد

86

فرخنده

زاهدی

930382674

تاریخ فلسفه آموزش وپرورش-تعلیم وتربیت اسلامی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

علیرضا فقیهی

فائزه ناطقی

87

الهام

مرادی

930354624

تاریخ فلسفه آموزش وپرورش-تعلیم وتربیت اسلامی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

علیرضا فقیهی

فائزه ناطقی

88

اعظم

ابراهیمی

930522962

تاریخ فلسفه آموزش وپرورش-تعلیم وتربیت اسلامی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

علیرضا فقیهی

فائزه ناطقی

89

سیده مهتاب

مشهدی

930503620

تاریخ فلسفه آموزش وپرورش-تعلیم وتربیت اسلامی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

علیرضا فقیهی

فائزه ناطقی

90

کبری

کمیجانی

930306079

تاریخ فلسفه آموزش وپرورش-تعلیم وتربیت اسلامی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

فائزه ناطقی

مهناز جلالوندی

91

نجمه

وروانی فراهانی

930410768

تاریخ فلسفه آموزش وپرورش-تعلیم وتربیت اسلامی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

فائزه ناطقی

محمد سیفی

92

آزاده

فرزان پور

920003447

برنامه ریزی درسی(دکترای تخصصی)

فائزه ناطقی

محمد سیفی

93

عباس

غفاری

930534204

زبان و ادبیات انگلیسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

فاطمه عزیز محمدی

قاسم اله وردی

94

مریم

احدی

930350693

آموزش زبان انگلیسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

فاطمه عزیز محمدی

مجتبی مقصودی

95

مریم

اسدی

930625192

آموزش زبان انگلیسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

فاطمه عزیز محمدی

مجتبی مقصودی

96

مرضیه سادات

موسوی

920110793

علوم اجتماعی جامعه شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

فاطمه موسوی میرک

فرانک سیدی

97

ابوالفضل

سعیدی نیا

930295477

علوم اجتماعی جامعه شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

فرانک سیدی

فرزاد نوابخش

98

شهاب

باصری

930312532

مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

فرزاد امیری

ذبیح پیرانی

99

هادی

حیدری منش

930315491

حقوق جزاء و جرم شناسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

فرزاد پارسا

شهربانو کاهدی

100

محمدرضا

رودبارانی

930452491

حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

فرزانه حکمت نژاد

وحید قاسمی عهد

101

مرضیه

نجاتی

930310551

آموزش زبان انگلیسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

فروغ اعظم  سوفالی

مژگان یاراحمدی

102

محبوبه

خرمی خرم ابادی

930289656

زبان و ادبیات انگلیسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

فروغ اعظم سوفالی

حجت اله برز آبادی فراهانی

103

ندا

میراشرفی

930360742

علوم اجتماعی مردم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

فرهاد امام جمعه

فاطمه موسوی میرک

104

سمیرا

قمی

930353143

علوم اجتماعی جامعه شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

فرهاد امام جمعه

فرانک سیدی

105

عیسی

قاسمی  بیلواری

860008181

حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

فریدون جعفری

106

فاطمه

نجفی

930291709

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

فیروزه زنگنه

107

سعیده

واحدی

911093025

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

فیروزه زنگنه

داود تقوایی

108

مریم

غفاری

930283698

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

فیروزه زنگنه

داوود تقوایی

109

منصوره

سرابادانی تفرشی

920641933

روانشناسی عمومی [کارشناسی ارشد ناپیوسته]

فیروزه زنگنه

داود تقوایی

110

مریم

خواجه نوری

930319520

روانشناسی عمومی [کارشناسی ارشد ناپیوسته]

فیروزه زنگنه مطلق

داود تقوایی

111

مریم

جلالیان لرکی

930301917

مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

فیروزه زنگنه مطلق

حمیدرضا مهاجرانی

112

معصومه

وفایی

930379833

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

فیروزه زنگنه مطلق

داود تقوایی

113

راضیه

جعفرزاده

930306668

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

فیروزه زنگنه مطلق

داود تقوایی

114

زهرا

بابایی

930287007

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

فیروزه زنگنه مطلق

داوود تقوایی

115

طاهره

واشقانی فراهانی

930462262

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

فیروزه زنگنه مطلق

116

زهرا

خواجه نوری

930487997

روانشناسی عمومی [کارشناسی ارشد ناپیوسته]

فیروزه زنگنه مطلق

داود تقوایی

117

فاطمه

محمدی

930289574

آموزش زبان انگلیسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

قاسم اله وردی

مژگان یاراحمدی

118

مریم سادات

میرطالبی

930533020

زبان و ادبیات انگلیسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

قاسم اله وردی

فاطمه عزیز محمدی

119

سپیده

نعمتی

930300725

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

کاظم گرام

120

آتنا

مقدری پور

920642017

روانشناسی عمومی [کارشناسی ارشد ناپیوسته]

کاظم گرام

داوود تقوایی

121

زهره

قره خانی

930298796

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

کاظم گرام

داود تقوایی

122

یاسر

محمدی نصر

920567216

حقوق عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

کتایون رهوری

123

بهمن

اسدی

930520855

حقوق عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

کتایون رهوری

124

سیده اکرم

دشتی

930341299

حقوق عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

کتایون رهوری

ایمان صفر آبادی

125

راضیه

شهولی کوه شوری

930310523

حقوق عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

کتایون رهوری

امین امانی

126

نرجس

باقری نیا

930524517

حقوق عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

کتایون رهوری

127

قدمعلی

نوروزی

930505225

حقوق عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

کتایون رهوری

128

ایرج

گودرزی

930576171

حقوق عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

کتایون رهوری

129

امین

اسدی

920566388

حقوق عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

کتایون رهوری

130

محمدرضا

طالبی

930407843

حقوق عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

کتایون رهوری

131

مریم

شمشیریان

930378365

آموزش زبان انگلیسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

مجتبی مقصودی

فاطمه عزیز محمدی

132

محمد

شمشیری

930446145

آموزش زبان انگلیسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

مجتبی مقصودی

فاطمه عزیز محمدی

133

بهار

فولادی

930314056

آموزش زبان انگلیسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

مجتبی مقصودی

فاطمه عزیز محمدی

134

زهرا

چراغی

930537803

زبان و ادبیات فارسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

محسن ایزدیار

علی سرور یعقوبی

135

غلام رضا

امرایی

930505311

فقه ومبانی حقوق اسلامی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

محمد اسماعیل شادروان

عباسعلی حیدری

136

فرزاد

تعمیری اهوازی

930489624

حقوق عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

محمد حسین رجبیه

137

سلمان

خسروی

930400820

حقوق عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

محمد حسین رجبیه

138

حسین

پوریا

930279567

حقوق عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

محمد حسین قائم مقام فراهانی

139

الهه

نصرالهی

930478268

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

محمد حکمی

داود تقوایی 00000000000000000000000000000000000

140

لیلا

کریم پور

930595094

زبان و ادبیات فارسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

محمد رضا اسعد

محسن ایزدیار

141

خدیجه

یساولی شراهی

930325928

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

محمد رضا بیات

142

سپیده

کاییدی

930429374

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

محمد رضا بیات

143

حسینعلی

محمودی

930428655

علوم اجتماعی جامعه شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

محمد رضا مهر آیین قمی

ژیلا مشهدی

144

محمد

گلشاهی

930386651

علوم اجتماعی مردم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

محمد عارف

حسین هادوی

145

حامد

هادیان

911090940

حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

محمد علی حیدری

146

منیر

ابراهیمی

930298771

مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

محمد علی سپهوندی

داود تقوایی

147

زهرا

عزیزی

930296993

مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

محمد علی سپهوندی

داود تقوایی

148

فرشته

فتاحی

930338225

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

محمد مهدی جهانگیری

داوود تقوایی

149

مجید

کلوانی

930310374

حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

مریم یارمحمد توسکی

150

لیلا

بیابانی

930367481

تاریخ فلسفه آموزش وپرورش-تعلیم وتربیت اسلامی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

مژگان محمدی نائینی

مهناز جلال وندی

151

منصوره

حشیانی

930277530

آموزش زبان انگلیسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

مژگان یاراحمدی

قاسم اله وردی

152

احسان

امینی

930362133

آموزش زبان انگلیسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

مژگان یاراحمدی

فروغ اعظم سوفالی

153

شهرزاد

مهاجرانی

930339291

آموزش زبان انگلیسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

مژگان یاراحمدی

حجت اله برزآبادی فراهانی

154

الهه

وطن پرست

930366137

آموزش زبان انگلیسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

مژگان یاراحمدی

حجت اله برزآبادی فراهانی

155

فاطمه

اسکندری

930410202

آموزش زبان انگلیسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

مژگان یاراحمدی

حجت اله برزآبادی فراهانی

156

فاطمه

عباسی

930299994

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

مسلم عباسی

ذبیح پیرانی

157

آزاده

تصاعدیان

920584240

مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

مسلم عباسی

ذبیح پیرانی

158

مریم

حسینی

930285615

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

مسلم عباسی

ذبیح پیرانی

159

امیر

مصدق سراچه

911077173

حقوق جزاء و جرم شناسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

مصطفی پاک نیت

160

نسرین

نصرتی

920003409

برنامه ریزی درسی(دکترای تخصصی)

مصطفی قادری

فائزه ناطقی

161

سیده فاطمه

علیزاده منفرد عراقی

930363357

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

مصطفی نوکنی

ذبیح پیرانی

162

فاطمه

نصیری مقدم

930510996

علوم اجتماعی جامعه شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

معصومه مطلق

حسین هادوی

163

مریم سادات

سبط نبی

930413404

علوم اجتماعی جامعه شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

معصومه مطلق

مریم یارمحمد توسکی

164

عاطفه

اعتمادپور

920642210

مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

منصور عبدی

ذبیح پیرانی

165

سجاد

عسگری ارانی

930624668

حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

مهدی فلاح

مصطفی ناصحی

166

راحیل

هداوند

920557973

حقوق جزاء و جرم شناسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

مهدی فلاح

167

علی

فتاحی

930479018

علوم اجتماعی جامعه شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

نرگس مولایی

فرانک سیدی

168

افسانه

کرانی

920001001

برنامه ریزی درسی(دکترای تخصصی)

نعمت اله موسی پور

محمد سیفی

169

نرجس

رستگاری راوری

920002542

برنامه ریزی درسی(دکترای تخصصی)

نعمت اله موسی پور

فائزه ناطقی

170

قاسم

امیری

930712412

حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

وحید قاسمی عهد

171

اکرم

آرین راد

930626162

حقوق خصوصی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

وحید قاسمی عهد

172

زهرا

غلام نژاد

930345688

حقوق خصوصی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

وحید قاسمی عهد

173

سمیه

دهقان

930318065

حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

وحید قاسمی عهد

174

حسین

رضایی

930465779

حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

وحید قاسمی عهد

175

علی اصغر

هراتی

930307992

حقوق خصوصی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

وحید قاسمی عهد

176

حسن

امیرآبادی

930284843

حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

وحید قاسمی عهد

177

محمد مهدی

شهابی

930426462

حقوق عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

یونس فتحی