شنبه 30 تير 1397
 انتخاب وب سایت

پروپوزال‌های تأیید شده در شورای 1394/10/9

نام  خانوادگی راهنما مشاور تصویب 
میترا فخرایی اقدم آناهیتا خدابخشی داود تقوایی 1394/10/9
سپیده بهرامی آناهیتا خدابخشی    1394/10/9
سید امیر مسعود میرناصری ابراهیم آقا محمدی   1394/10/9
فاطمه رضاپورسماکی ابراهیم آقا محمدی   1394/10/9
منیر نریمانی ابوالفتح خالقی   1394/10/9
پوران مرادی صدر اسلام مندنی   1394/10/9
محمدحسن کوشکی پویان بیگلری   1394/10/9
زهرا حیدری جعفر تابان   1394/10/9
غلام عباس مختاری حسین هادوی مریم یارمحمد توسکی 1394/10/9
مهرداد مودریان حسین هادوی فرانک سیدی 1394/10/9
فاطمه رمضان پور نساری حسین هادوی معصومه مطلق 1394/10/9
عارف سوری حمید رضا علی کرمی   1394/10/9
محمد رفیعی حمید رضا علی کرمی   1394/10/9
حسین یارمحمدی حمید مبلغی   1394/10/9
مریم امین داود تقوایی ذبیح پیرانی 1394/10/9
مهدی ارزومندی داود تقوایی ذبیح پیرانی 1394/10/9
عاطفه رستمی داود تقوایی ذبیح پیرانی 1394/10/9
محمد امینی داود تقوایی ذبیح پیرانی 1394/10/9
سعیده آقارضا ذبیح پیرانی حمید رضا مهاجرانی 1394/10/9
ریحانه رضایی ذبیح پیرانی داوود تقوایی 1394/10/9
مهراسا انیسیان ذبیح پیرانی سعید طهماسبی 1394/10/9
معصومه بیاتی ذبیح پیرانی داود تقوایی 1394/10/9
ولی اله لک رسول احمدی فر   1394/10/9
اعظم قاسمی رسول احمدی فر   1394/10/9
محمدرضا صالحی رسول احمدی فر سید سجاد کاظمی 1394/10/9
سعیده رحیمی خو رضا احمدی   1393/11/30
رضا سالاروند رضا سالاروند محمد سیفی 1394/10/9
فضل الله جعفری ژیلا مشهدی محمد رضا رهبر پور 1394/10/9
مجید عالی ژیلا مشهدی   1394/10/9
حبیب الله امیدی قنبری ژیلا مشهدی حمید رضا علی کرمی 1394/10/9
سعید اقامحمدی سعید آقا محمدی مجید عزیزی 1394/10/9
جلال حاجیان سعید فخاری   1394/10/9
مونا احمدی سهراب عبدی زرین داوود تقوایی 1394/10/9
مهدی احمداباد سید وحید لاجوردی   1394/10/9
حمیدرضا احمدی سید وحید لاجوردی حمید رضا علی کرمی 1394/10/9
زهرا اسادات بنی جمالی شاهرخ حکمت محمد رضا اسعد 1394/10/9
آزاده محمدی شاهرخ حکمت محمد رضا قاری 1394/10/9
بهنام شرفی تبار شهر بانو کاهدی حمید رضا علی کرمی 1394/10/9
رسول داودوندی شهر بانو کاهدی   1394/10/9
سیده فاطمه سیدی شهر بانو کاهدی وحید قاسمی عهد 1394/10/9
آتنا توانا شهربانو کاهدی   1394/10/9
فاطمه نیازی گیلان شهربانو کاهدی وحید قاسمی عهد 1394/10/9
فریبرز یوسفوندی شهربانو کاهدی وحید قاسمی عهد 1394/10/9
اصغر محمدپور شهربانو کاهدی   1394/10/9
قباد میرزاده شهربانو کاهدی حمید رضا علی کرمی 1394/10/9
جواد کیشانی فراهانی شهربانو کاهدی حمید رضا علی کرمی 1394/10/9
پروانه سوارابادی شهربانو کاهدی   1394/10/9
لاله جاویدان شهربانو کاهدی وحید قاسمی عهد 1394/10/9
صالحه کریمی شهربانو کاهدی   1394/10/9
علی اکبر نوری شهربانو کاهدی حمید رضا علی کرمی 1394/10/9
حسین حسنوند شیما چهرئی   1394/10/9
فاطمه مهدی زاده شیوا مفتخری ذبیح پیرانی 1394/10/9
حمیده مهدی زاده شیوا مفتخری ذبیح پیرانی 1394/10/9
سارا مرادی گنجه شیوا مفتخری داود تقوایی 1394/10/9
شهره سادات نوربخش علی اصغر تجری   1394/10/9
زهره اکبری علی حاجی پور وحید قاسمی عهد 1394/10/9
الهه سهیلی علیرضا فقیهی فائزه ناطقی 1394/10/9
محمد علی باقری علیرضا فقیهی مهناز جلالوندی 1394/10/9
رضا محمدبیگی علیرضا فقیهی فائزه ناطقی 1394/10/9
شهین شاهی علیرضا فقیهی فائزه ناطقی 1394/10/9
فرشته یحیی بیگی فائزه ناطقی مژگان نائینی 1394/10/9
حمید بورقانی فراهانی فائزه ناطقی علیر ضا فقیهی 1394/10/9
زهره شریفی فائزه ناطقی مژگان محمدی نائینی 1394/10/9
اعظم رضایی فرد فاطمه موسوی میرک حمید بورقانی فراهانی 1394/10/9
مهین خزل زاد فاطمه موسوی میرک نرگس مولایی 1394/10/9
عقیل مرادی فاطمه موسوی میرک فرانک سیدی 1394/10/9
نیلوفر اقاصفری    نرگس مولایی 1394/10/9
الهام رجبی کرهرودی فاطمه موسوی میرک فرزاد نوابخش 1394/10/9
محمد کوهکن مرادی فرامرز قلی پورجمنانی   1394/10/9
مرضیه شیخمرادی فرانک سیدی حسین هادوی 1394/10/9
مریم محمدی فرانک سیدی محمد رضا مهر آئین قمی 1394/10/9
ماندانا فتحعلیانی فیروزه زنگنه مطلق داود تقوایی 1394/10/9
محمدرضا نصرالهی کتایون رهوری   1394/10/9
مسعود ملکی کتایون رهوری   1394/10/9
احسان اسدی کتایون رهوری   1394/10/9
سیدمحمداسمعیل حسینی مجتبی همتی   1394/10/9
زهرا ملوکی مجید تلخابی محمد حسین رجبیه 1394/10/9
مریم اسفندیاری مجید تلخابی محمد حسین رجبیه 1394/10/9
مهتاب بنایی مجید تلخابی محمد حسین رجبیه 1394/10/9
حسین احمدی مجید تلخابی   1394/10/9
علی غلامی مجید عزیزی محمد علی داود آبادی 1394/10/9
سعید محمدی مجید عزیزی محمد رضا زمان احمدی 1394/10/9
مریم رجبی محسن ایزدیار علی اسکندری 1394/10/9
رمضان بشاره صیفی محسن ایزدیار محمد علی داوود آبادی 1394/10/9
محمود عدالت پناه محمد اسماعیل شادروان عباسعلی حیدری 1394/10/9
بابک دکامی محمد اسماعیل شادروان   1394/10/9
زینب دهگان محمد اسماعیل شادروان   1394/10/9
مهدی کاکایی شمس منفرد محمد حسین رجبیه   1394/10/9
مهسا باطنی محمد حسین رجبیه شهربانو کاهدی 1394/10/9
آتنا طالبی امانیه محمد حکمی داوود تقوایی 1394/10/9
راحله فهیمی حسن قشلاقی محمد حکمی داود تقوایی 1394/10/9
فرح نجفی محمد رضا اسعد محمد رضا زمان احمدی 1394/10/9
عذرا نصیری افراپلی محمد رضا اسعد مجید عزیزی -ژیلا مشهدی 1394/10/9
اکرم عباسی محمد رضا بیات داود تقوایی 1394/10/9
سعید بخشایی محمد رضا رهبر پور   1394/10/9
ملیحه فیروز محمد رضا زمان احمدی محمدرضا قاری 1394/10/9
عقیل صدوقی محمد رضا زمان احمدی علی اسکندری 1394/10/9
مسعود فراهانی محمد رضا قاری مجید عزیزی 1394/10/9
سیدمجتبی میری هزاوه محمد رضا قاری شاهرخ حکمت 1394/10/9
صمد نظری محمد سیفی   1394/10/9
محمد حسین کاظمی محمد عارف   1394/10/9
محمد شیرایی محمد عارف ژیلا مشهدی 1394/10/9
فاطمه ترکاشوند محمد عسگری داوود تقوایی 1394/10/9
مهدی نیک عهد محمد علی داود آبادی محسن ایزدیار 1394/10/9
لیلا مرادی محمد علی داود آبادی فراهانی علی سرور یعقوبی 1394/10/9
مهدی نوروزی محمد هاشم رضایی محمد سیفی 1394/10/9
اکرم ملکیان مریم یا رمحمد توسکی حسین هادوی 1394/10/9
بیژن ینگی ملکی مریم یارمحمد توسکی فرزاد نوابخش 1394/10/9
جابر صفائی مریم یارمحمد توسکی فرانک سیدی 1394/10/9
رقیه ساوه مریم یارمحمد توسکی معصومه مطلق 1394/10/9
بهزاد فردوسی مژگان محمدی نائینی حسین حاجیان 1394/10/9
هنگامه وحیدی نسب مسلم عباسی ذبیح پیرانی 1394/10/9
مجتبی حسین اباد معصومه مطلق فرانک سیدی 1394/10/9
حیدر جنادله معصومه مطلق فرانک سیدی 1394/10/9
علی اکبر ناصحی نژاد معصومه مطلق فرزاد نوابخش 1394/10/9
زهرا سرایی منصور عبدی ذبیح پیرانی 1394/10/9
غلام حسین امیری مهدی خاقانی اصفهانی   1394/10/9
سلمان رشنو مهدی خاقانی اصفهانی   1394/10/9
محمد علیمرادیان مهدی فلاح   1394/10/9
سید رضا حسینی مهدی فلاح شهربانو کاهدی 1394/10/9
مصطفی فراهانی علوی مهدی فلاح   1394/10/9
مرجان یارمحمدی مهدی منوچهری داود تقوایی 1394/10/9
مهرزاد فلاحی مهناز جلالوندی محمد سیفی 1394/10/9
حسن رحیمی تبار نرگس مولایی حمید بورقانی فراهانی 1394/10/9
حامد نعمتی وحید قاسمی عهد   1394/10/9
اصغر حسینی راد وحید قاسمی عهد حمید رضا علی کرمی 1394/10/9
مهسا اشراقی وحید قاسمی عهد   1394/10/9