دوشنبه 29 مرداد 1397
 انتخاب وب سایت
 پروپوزال های تصویب شده  مورخ    03/25/ 1395    دانشکده علوم انسانی
ردیف نام نام خانوادگی ش  دانشجویی رشته تحصیلی استاد راهنما استاد مشاور
1 امیر رضایی زفره 930451925 مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] آناهیتا خدابخشی کولایی  داود تقوایی 
2 سمیه روشن زاده 920030579 علوم قرآن وحدیث(کارشناسی ارشد ناپیوسته) ابراهیم ابراهیمی   
3 نرگس میرفتاح 920562309 مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] اعظم فتاحی اندبیل   
4 سیدمحمدهادی اسلامی 920001391 حقوق خصوصی (دکترای تخصصی) جلیل قنواتی  عباسعلی حیدری 
5 بهاره اسدی 940174391 علوم اجتماعی جامعه شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) حسین هادوی   
6 حسین دولت ابادی فراهانی 940005567 علوم اجتماعی جامعه شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) حسین هادوی  فرزاد نوابخش 
7 لیلا عسگری 930353881 علوم اجتماعی جامعه شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) حمید بورقانی فراهانی  نرگس مولایی 
8 فاطمه مرتاضیان 920041788 علوم اجتماعی مردم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) حمید بورقانی فراهانی  نرگس مولایی 
9 سیدحسین احمدی 910615985 حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) داود محبی  
10 مصطفی غیاث ابادی فراهانی 930319062 حقوق خصوصی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] داود محبی   
11 بهروز قربانپور 930597798 مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] ذبیح اله پیرانی  داود تقوایی 
12 هانیه فقیه 920612785 روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] ذبیح پیرانی   
13 سمیرا یاریاری 920634099 حقوق جزاء و جرم شناسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] رحمت فرحزادی   
14 مریم حشمتی 930317603 علوم اجتماعی جامعه شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) ژیلا مشهدی  فرزاد نوابخش 
15 بهاره جعفر طجری 930279141 مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] سعید آریا پوران  داود تقوایی 
16 فاطمه آزادپور 920641865 حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) سید جواد میر قاسمی   
17 هوشنگ رحمانی 910634617 تاریخ فلسفه آموزش وپرورش-تعلیم وتربیت اسلامی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) سید رحمت اله موسوی مقدم   
18 مهدی بیاتی 920001020 فلسفه تعلیم و تربیت(دکترای تخصصی) سید شمس الدین هاشمی مقدم  علیرضا فقیهی 
19 ارسلان کاوسی کیش 930438368 حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) سید علیرضا میر کمالی  حسین حاجیان 
20 نسرین ابراهیمی 930590449 حقوق خصوصی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] سید مهدی جلالی   
21 سعید شریفی خرانق 930394592 حقوق خصوصی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] سید وحید لاجوردی   
22 ساسان ایمانی بستی 930301316 حقوق خصوصی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] سید وحید لاجوردی   
23 سیف اله شعبانی 920642521 حقوق خصوصی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] شهربانو کاهدی  حسین حاجیان 
24 فریبرز پرندین 930323981 حقوق جزاء و جرم شناسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] شیرزاد امیری  حسین حاجیان 
25 حسین نوروزی 930314707 حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) عبداله رحیمی  محمد حسین آسیابان طاهری 
26 رقیه انصاری 900803064 علوم قرآن وحدیث(کارشناسی ارشد ناپیوسته) علی اصغر تجری  
27 محمد پاک سرشت 920005402 فلسفه تعلیم و تربیت(دکترای تخصصی) علیرضا فقیهی  فائزه ناطقی 
28 محمد حقدادی جو 920642673 تاریخ فلسفه آموزش وپرورش-تعلیم وتربیت اسلامی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) فائزه ناطقی  مژگان محمدی نائینی 
29 محمود الیاسی 930287647 حقوق عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) فاطمه موسوی میرک  مصطفی ناصحی 
30 آزاده خرمی 930327596 علوم اجتماعی جامعه شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) فرانک سیدی  معصومه مطلق 
31 اعظم نوری 940171312 علوم اجتماعی جامعه شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) فرانک سیدی  فرزاد نوابخش 
32 سیروس برفی 930536309 علوم اجتماعی مردم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) فرزاد نوابخش  حسین هادوی 
33 مراد الهی دوست 940046028 علوم اجتماعی مردم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) فرزاد نوابخش  حسین هادوی 
34 فرهاد روشن 920039174 حقوق خصوصی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] فرزانه حکمت نژاد  وحید قاسمی عهد
35 بختیار کریمی خویگانی 900769063 فقه ومبانی حقوق اسلامی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) محمد اسماعیل شادروان   
36 سیدعلی موسوی  ندروند 83006839 فقه ومبانی حقوق اسلامی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) محمد اسماعیل شادروان   
37 توران فولادی نژاد 920586602 حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) محمد حسین آسیابان طاهری   
38 احمد گراوند 930352214 حقوق جزاء و جرم شناسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] محمد حسین آسیابان طاهری   
39 سید قاسم حسینی 930284098 حقوق عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) محمد حسین رجبیه   
40 پریسا فرجی 930289678 حقوق جزاء و جرم شناسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] محمد رضا رهبر پور  
41 شقایق خودساز 930337860 حقوق جزاء و جرم شناسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] محمد رضا رهبر پور  
42 محسن کندی داینی 930466860 حقوق جزاء و جرم شناسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] محمد رضا رهبر پور   
43 حاتم صیدی 920165729 علوم اجتماعی مردم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) محمد رضا مهر آئین  حسین هادوی 
44 مهناز نعیمی 930519620 علوم اجتماعی مردم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) محمد رضا مهر آئین  فرزاد نوابخش 
45 علیرضا علیپور ساروقی 930411935 علوم اجتماعی مردم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) محمد رضا مهر آئین  فرزاد نوابخش 
46 مجتبی غیاث ابادی فراهانی 940017101 علوم اجتماعی جامعه شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) محمد رضا مهر آئین  حسین هادوی 
47 مریم شیخی مهر ابادی 930506371 علوم اجتماعی جامعه شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) مریم یار محمد توسکی  حسین هادوی 
48 آزاده قاسمی ترک ابادی 920121314 تاریخ فلسفه آموزش وپرورش-تعلیم وتربیت اسلامی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) مژگان محمدی نائینی  ذبیح پیرانی 
49 محمد یعقوبی 930386320 حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) مصطفی پاک نیت   
50 حمید مهرابی شرف ابادی 930380507 حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) مصطفی پاک نیت   
51 مهناز صادقی 930344637 حقوق جزاء و جرم شناسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] مصطفی پاک نیت   
52 سمیه کاهدی 930288875 علوم اجتماعی جامعه شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) معصومه مطلق  فرزاد نوابخش 
53 علی میرزایی 930385719 علوم اجتماعی جامعه شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) معصومه مطلق  حسین هادوی 
54 زهرا خان ابادی بزچلویی 930348647 علوم قرآن وحدیث(کارشناسی ارشد ناپیوسته) مهدی ایمانی مقدم  علیرضا طیبی 
55 منیر مرادی 930315889 تاریخ فلسفه آموزش وپرورش-تعلیم وتربیت اسلامی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) مهناز جلالوندی  مژگان محمدی نائینی 
56 فرهاد خانلری 930597237 علوم اجتماعی مردم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) نرگس مولایی فرزاد نوابخش 
57 سیده معصومه فیاض کهنه گورابی 930596563 علوم اجتماعی جامعه شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) نرگس مولایی  حمیدر ضا بورقانی فراهانی 
58 سیدمحسن اجلال 920566717 حقوق خصوصی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] وحید قاسمی عهد