شنبه 30 تير 1397
 انتخاب وب سایت
 پروپوزال های تصویب شده مورخ  25/ 02/ 1395   دانشکده علوم انسانی
ردیف نام نام خانوادگی ش دانشجویی رشته تحصیلی استاد راهنما استاد مشاور
1 مائده افق 930405924 مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] آناهیتاخدابخشی داودتقوایی
2 اکبر نواب 920097799 مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] آناهیتاخدابخشی ذبیح پیرانی 
3 آزیتا نادری 930311828 مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] آناهیتاخدابخشی ذبیح پیرانی 
4 نجمه رعیتی توران پشتی 930497972 حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) ابراهیم آقامحمدی  مصطفی ناصحی 
5 عزت ال خمیس 930624810 حقوق جزاء و جرم شناسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] ابوالفتح خالقی  
6 سیما اعتمادی 920602153 حقوق جزاء و جرم شناسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] احمد رشیدی  
7 لادن مرادی 920602091 حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) احمد رشیدی  
8 سایه کریم بهرام 920575623 مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] اعظم فتاحی اندبیل   
9 فاطمه روحانی 930371866 روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] حسن میرزاخانی  
10 علی مولوی 930590798 علوم اجتماعی جامعه شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) حسین هادوی محمدرضا مهرآیین قمی
11 یوسف ایزدپناه 920051390 حقوق جزاء و جرم شناسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] حسین هادوی  محمد رجبی 
12 لیلا عابدی 930473475 علوم اجتماعی جامعه شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) حسین هادوی  فرزاد نوابخش 
13 رکسانا خوشنویس 930276066 علوم اجتماعی مردم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) حمید بورقانی فراهانی  نرگس مولایی 
14 امید غروبی 920642564 حقوق عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) داود محبی  
15 ساناز توکلی 930363281 حقوق عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) داود محبی  وحید قاسمی عهد
16 سمیه امرایی 930468302 حقوق جزاء و جرم شناسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] داود محبی   
17 مرتضی نعیمی 911104485 روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] داودتقوایی حسین داوودی
18 احمد حیدری 930443615 روانشناسی عمومی [کارشناسی ارشد ناپیوسته] داودتقوایی  ذبیح اله پیرانی
19 کبری سلیمانی 930490860 مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] داودتقوایی  ذبیح اله پیرانی
20 لیلا لطیفی فرد 930306414 مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] ذبیح اله پیرانی داود تقوایی
21 مجید فرسمانه 930486288 روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] ذبیح اله پیرانی  
22 مهدی فاضلی مهر ابادی 920115500 روانشناسی عمومی [کارشناسی ارشد ناپیوسته] ذبیح اله پیرانی داود تقوایی
23 شیلا اسدی 930485130 مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] ذبیح اله پیرانی داود تقوایی
24 مریم صادق منش 930433162 مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] ذبیح اله پیرانی داود تقوایی
25 فاطمه سلطانی نوید 930398316 مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] ذبیح اله پیرانی داود تقوایی
26 خدیجه سلطانی نوید 930399106 مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] ذبیح اله پیرانی داود تقوایی
27 آسیه جمشیدی 930296733 روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) ذبیح اله پیرانی داود تقوایی
28 شجاع غلامی 911065527 روانشناسی عمومی [کارشناسی ارشد ناپیوسته] ذبیح اله پیرانی داود تقوایی
29 محمد نایبی صفا 910641774 فلسفه تعلیم و تربیت(دکترای تخصصی) ذبیح اله پیرانی محمد سیفی 
30 سعید رضا پژوهش فر 920606901 حقوق خصوصی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] رسول احمدی فر حمیدرضا علی کرمی
31 زهرا همتی 920557524 حقوق خصوصی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] رسول احمدی فر حمیدرضا علی کرمی
32 معصومه ازادیان فارسون 930372221 روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] رضا احمدی  داوود تقوایی 
33 سمیه عسکری نسب 930393294 حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) رقیه ابراهیمی غریبدوستی   
34 روح اله زارعی 911056542 حقوق جزاء و جرم شناسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] ژیلا مشهدی  داود محبی 
35 علی حسن نظری 930287263 مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] سعید آریا پوران ذبیح اله پیرانی
36 محمد قنبری 930464855 مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] سعید آریا پوران ذبیح اله پیرانی
37 سمیه توکلی 920641913 حقوق عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) سمیرا گلخندان  
38 پریسا غفاری 930285049 حقوق خصوصی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] سید فرهاد بطحایی   
39 صبا جمالی 920557642 حقوق خصوصی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] سید وحید لاجوردی   
40 رضا براتی 930401609 حقوق جزاء و جرم شناسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] سیدعلیرضا میرکمالی  
41 حسین احمدی ارا 930283307 حقوق خصوصی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] شهربانو کاهدی  
42 معصومه صادقی 930479586 حقوق خصوصی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] شهربانو کاهدی  
43 مینا مظاهری 930380937 روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] شهلا انزلچی  
44 نگین جمالی 930345932 حقوق جزاء و جرم شناسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] شهلا معظمی محمدحسین آسیابان طاهری
45 ندا مردانی 920558716 روانشناسی عمومی [کارشناسی ارشد ناپیوسته] شیوا مفتخری  
46 زهرا موسوی 920004231 فلسفه تعلیم و تربیت(دکترای تخصصی) طیبه ماهروزاده  محمد سیفی 
47 رسول کوتی 911032387 حقوق جزاء و جرم شناسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] عباس بابایی خانه سر  
48 مجید رضایی 911251697 فقه ومبانی حقوق اسلامی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) عباسعلی حیدری فرزانه حکمت نژاد
49 غلامرضا عیسایی 930431700 حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) عبدالله رحیمی اکبر رجبی
50 علی صالحی 940034701 حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) عبداله رحیمی  
51 حمید زینلی 930352107 تاریخ فلسفه آموزش وپرورش-تعلیم وتربیت اسلامی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) علیرضا فقیهی  فائزه ناطقی 
52 زهرا بیات 920001983 فلسفه تعلیم و تربیت(دکترای تخصصی) علیرضا فقیهی  مهناز جلالوندی 
53 مهدی ربیع خورهه 920722673 برنامه ریزی درسی(دکترای تخصصی) فائزه ناطقی  محمد سیفی 
54 فاطمه علیپور 911009045 فلسفه تعلیم و تربیت(دکترای تخصصی) فائزه ناطقی  علیرضا فقیهی 
55 قاسم فراهانی 940039848 علوم اجتماعی جامعه شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) فرانک سیدی فرزاد نوابخش
56 امیر محمد باقری فر 930281048 حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) فرزانه حکمت نژاد فرهاد امام جمعه
57 میلاد محمدی 930500156 حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) فرهاد امام جمعه حمیدرضا علی کرمی
58 محمد حسن نژاد 930530350 حقوق عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) فرهاد امام جمعه  مصطفی ناصحی 
59 هادی کاظمی 911067557 حقوق جزاء و جرم شناسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] فرهاد امام جمعه  محمد حسین آسیابان طاهری 
60 فاطمه سادات اشرفی دیزیکان 930394762 روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] فیروزه زنگنه مطلق داودتقوایی
61 مهدی مرادلو 920566626 حقوق عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) کتایون رهوری  
62 مرجان بیات زاده 930585634 روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) گاظم  گرام  داود تقوایی 
63 پرستو صفاتی 930334867 حقوق جزاء و جرم شناسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] محمد اسماعیل شادروان  مصطفی ناصحی 
64 مهسا عبدلی 930311745 حقوق جزاء و جرم شناسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] محمد اسماعیل شادروان   
65 مهدی نامداری چکان 930310060 حقوق جزاء و جرم شناسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] محمد اسماعیل شادروان   
66 سعید گراوند 930504160 حقوق جزاء و جرم شناسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] محمد اسماعیل شادروان  محمد حسین آسیابان طاهری 
67 رامین نادری 930431571 حقوق جزاء و جرم شناسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] محمد اسماعیل شادروان  محمد حسین آسیابان طاهری 
68 امین کیانی 930310510 حقوق جزاء و جرم شناسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] محمد حسین آسیابان طاهری   
69 محمدرضا سلطانی نژاد 920642557 حقوق جزاء و جرم شناسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] محمد حسین آسیابان طاهری   
70 عباس شامنصوری 930275559 حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) محمد حسین آسیابان طاهری   
71 حدیث عسکر پور 930472536 حقوق جزاء و جرم شناسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] محمد حسین آسیابان طاهری   
72 مولود کیانپور برجویی راکی 930458995 حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) محمد حسین آسیابان طاهری   
73 مهسا صیدی 930301179 حقوق جزاء و جرم شناسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] محمد حسین آسیابان طاهری   
74 منیژه ولی اله وروانی 930598203 علوم اجتماعی جامعه شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) محمد رضا مهر آئین  حسین هادوی 
75 مژگان اسکینی 910844874 روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) محمد علی سپهوندی   
76 سید کوروش موسوی 930352736 تاریخ فلسفه آموزش وپرورش-تعلیم وتربیت اسلامی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) محمد هاشم رضایی  مژگان محمدی نائینی 
77 وحید علی ابادی 911059238 حقوق عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) محمدحسین رجبیه  
78 شهپر سادات مشهدی 930280216 علوم اجتماعی مردم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) محمدرضا مهرآیین فرزاد نوابخش
79 معصومه عسگری 930435836 علوم اجتماعی جامعه شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) مریم یارمحمد توسکی معصومه مطلق
80 حمیدرضا مجیدی 920015543 علوم اجتماعی مردم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) مریم یارمحمدتوسکی فرهاد امام جمعه
81 مجید خسروبگی 930329935 تاریخ فلسفه آموزش وپرورش-تعلیم وتربیت اسلامی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) مژگان محمدی نائینی محمد سیفی
82 حمیدرضا کاپله 930410307 تاریخ فلسفه آموزش وپرورش-تعلیم وتربیت اسلامی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) مژگان محمدی نائینی محمد سیفی
83 پریا نوربخش 930523218 روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] مسلم عباسی ذبیح اله پیرانی
84 نوشین حسنخان 930316190 مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] مسلم عباسی  ذبیح اله پیرانی
85 طیبه ملکی ضامنجانی 930521702 مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] مسلم عباسی  ذبیح پیرانی 
86 حسین سقرجوقی فراهانی 930366140 حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) مصطفی پاک نیت   
87 کاظم فراهانی 930298859 حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) مهدی فلاح  
88 مریم امینی 920641905 حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) مهدی فلاح   
89 اطهر عزیزی 930392064 علوم اجتماعی مردم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) نرگس مولایی  حسین هادوی 
90 پوریا عبیدیان 930306452 روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] نیمتاج  سیاح  فیروزه زنگنه 
91 مهدی ایمانیان 911040673 روانشناسی عمومی [کارشناسی ارشد ناپیوسته] نیمتاج سیاح سیاری   
92 هما والی خواه 930419628 حقوق عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) وحید قاسمی عهد  
93 زهرا حاجی میرزایی 930445295 حقوق خصوصی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] وحید قاسمی عهد  
94 بهنام صلواتچی فشکی 940006142 حقوق خصوصی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) وحید قاسمی عهد  
95 محمد عارف 940063107 حقوق خصوصی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) وحید قاسمی عهد  
96 نگار جاویدصفرزاده 930363484 حقوق خصوصی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] وحید قاسمی عهد