شنبه 30 تير 1397
 انتخاب وب سایت
   پروپوزال های  تصویب شده مورخ  27 /04/ 1395    دانشکده علوم انسانی

ردیف

نام

نام خانوادگی

ش دانشجویی

استاد راهنما

استاد مشاور

 

1

حسین

اکبری

920567087

عبدالمحمود منصوریان فر

احمد رشیدی

 

2

حبیب اله

براهویی مقدم

920001509

محمد ابو عطا

 

 

3

مرضیه

کرمی چنگزینی

930585617

سعید موسوی پور

داود تقوایی

 

4

سهیل

ذوالفقاری

920007598

محمد ابوعطا

حمید مسجد سرایی

 

5

منیرالسادات

قندچی

891225631

عباسعلی دارویی

 

 

6

مرضیه

هرتمنی

930341882

کاظم قجاوند

ذبیح پیرانی

 

7

حسن

فراهانی

930379003

فرانک سیدی

محمد رضا مهر آئین

 

8

فرشاد

نوروزی

920567587

حمید رضا حاتمی

داود تقوایی

 

9

مریم

جمشیدی

930376050

مرضیه لهراسبی

فروغ اعظم سوفالی

 

10

محمد

ایرانی

911109316

ابراهیم آقامحمدی

 

 

11

جعفر

نجفی

920566300

رسول احمدی فر

حمید رضا علی کرمی

 

12

ایمان

صفری

930435301

سید فرهاد بطحایی

 

 

13

کامبیز

کامران

930470365

اکبر رجبی

محمد حسین رجبیه

 

14

مهدی

حسینی

921010001

داود محبی

حسین حاجیان

 

15

احمد

کمیلی اصفهانی

930368136

داود محبی

 

 

16

کیومرث

سعیدی نیا

920606918

رسول احمدی فر

حمید رضا علی کرمی

 

17

زهرا

رمضی

930529707

احمد رشیدی

 

 

18

نذیر

میرهاشمی

930282199

سید فرهاد بطحایی

 

 

19

سید حسین

احمدی

940074860

حسین هادوی

فرزاد نوابخش

 

20

شاکر

حاتمی

920603775

فرهاد میرزایی

 

 

21

مسعود

رضایی

930369794

فرهاد میرزرایی

 

 

22

مجید

مهران فر

940021629

فرزاد نوابخش

حسین هادوی

 

23

نجمه

ابراهیمی پور بسابی

930520186

   محمد رضا بیات

داود تقوایی

 

24

سجاد

رحمتی

900793897

ابراهیم آقا محمدی

 

 

25

محمدرضا

شاهمرادی

920625729

ابراهیم آقا محمدی

 

 

26

سیدمحمود

محمدی

940450746

داود تقوایی

 

 

27

وجیه اله

باقری

911078265

علیرضا فقیهی

محمد سیفی

 

28

محمد علی

شریعت منش

910634586

علیرضا فقیهی

محمد سیفی

 

29 عفت اسکندری 930360673 منصور عبدی داود تقوایی