شنبه 30 تير 1397
 انتخاب وب سایت

 

 

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 فرم های پژوهشی
 فرم پروپوزال و اخذ کد
 فرم اخذ کد
 فرم پروپوزال دکتری و کارشناسی ارشد
 فرم های آمادگی دفاع
 فرم ارزشیابی کارشناسی ارشد
 فرم ب
 فرم 3 درخواست دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد
 فرم صورتجلسه دفاع دکتری
 فرم صورتجلسه دفاع کارشناسی ارشد
 فرم ارزشیابی دکتری
 فرم اطلاع رسانی زمان دفاع
 فرم 7 درخواست دفاع ازرساله دکتری تخصصی
 فرم های مراحل بعد از دفاع پایان نامه
 اطلاعیه ( در خصوص ثبت نمره پایان نامه ارشد / رساله دکتری)
 فرم تعهد اصالت پایان نامه
 راهنمای نگارش پایان نامه
 رسید دریافت پایان نامه توسط اساتید
 فرم مربوط به هیات داوران
 پروپوزال های تصویب شده سال 94
 شورای19 اردیبهشت 94
 شورای 29اردیبهشت 94
 شورای 9 اردیبهشت 94
 شورای10 خرداد 94
 شورای 23 خرداد 94
 شورای 5 تیر 94
 شورای 20 تیر 94
 شورای 8 مرداد 94
 شورای 21 مرداد 94
 شورای 28 مرداد 94
 شورای 10 شهریور 94
 شورای 4 مهر 94
 شورای 23 مهر 94
 شورای 30مهر 94
 شورای 20 آبان 94
 شورای 7 آذر 94
 شورای 9 دی 94
 27 بهمن 94
 29 بهمن 94
 پروپوزال های تصویب شده سال 95
 15فروردین 1395
 25 اردیبهشت 1395
 25 خرداد 1395
 27 تیر ماه 1395
 25 مرداد ماه 1395
 25مهرماه 1395
 25 آبانماه 1395
 25 آذرماه 1395
 25 دی ماه 1395
 25 بهمن ماه 1395
 پروپوزال های تصویب شده سال 96
 17 فروردین 96