شنبه 30 تير 1397
 انتخاب وب سایت
دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک دارای 10 رشته در مقطع دکتری ، 19 رشته در مقطع کارشناسی ارشد ، 34 رشته در مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ، 5 رشته در مقطع کاردانی  ، تعداد 13  گروه آموزشی  و   87عضو هیات علمی تمام وقت شامل ( 34 مربی، 49استادیار ، 3 دانشیار  ،1 استاد تمام ) می باشد .

 

ریاست دانشکده

نام و نام خانوادگی : دکتر داود تقوایی
رشته تحصیلی : روانشناسی
مدرک تحصیلی : دکتری
مرتبه : استادیار

مدیر آموزش و پژوهش دانشکده
نام و نام خانوادگی : مهندس حسین جیریایی
رشته تحصیلی : مهندسی برق - قدرت
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
مرتبه : مربی