پنجشنبه 5 اسفند 1395
 انتخاب وب سایت
دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک دارای 10 رشته در مقطع دکتری ، 19 رشته در مقطع کارشناسی ارشد ، 34 رشته در مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ، 5 رشته در مقطع کاردانی ، تعداد 13 گروه آموزشی و 88عضو هیات علمی تمام وقت می باشد .

 

ریاست دانشکده

نام و نام خانوادگی : دکتر داود تقوایی
رشته تحصیلی : روانشناسی
مدرک تحصیلی : دکتری
مرتبه : استادیار

مدیر آموزش و پژوهش دانشکده
نام و نام خانوادگی : مهندس حسین جیریایی
رشته تحصیلی : مهندسی برق - قدرت
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
مرتبه : مربی