شنبه 30 تير 1397
 انتخاب وب سایت

گروه هنر

 

 

مدیر گروه: رضا مهدوی هزاوه 

مرتبه علمی: مربی

 

سوابق آموزشی

کارشناسی:  زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی ارشد: بازیگری و کارگردانی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

سوابق پژوهشی

تعداد مقاله بین المللی : 1

  تعداد تالیف و ترجمه : کتاب قصه های هزاوه  سال 1392 - انتشارات همشهری  //  کتاب اسب های باغ ملی  سال 1395 - نشر روزگار

 

سوابق اجرایی

  سر دبیر مجله فرهنگی و هنری نشانی

نویسنده و روزنامه نگار