شنبه 30 تير 1397
 انتخاب وب سایت

مدیر گروه علوم اجتماعی

                                                    

نام و نام خانوادگی مدیر گروه :  دکتر ژیلا مشهدی میقانی

مرتبه علمی  :  استادیار   پایه  15

 

سوابق آموزشی

کارشناسی  : 

کارشناسی ارشد  : 

دکتری  : 

 

سوابق پژوهشی

تعداد مقالات علمی پژوهشی  :

تعداد کتاب تالیف و ترجمه :

تعداد ثبت اختراع :

تعداد طرح های پزوهشی خاتمه یافته :

تعداد مقالات ارایه شده درسمینارها و کنفرانس های ملی و منطقه ای :

تعداد مقالات ارایه شده درسمینارها و کنفرانس های بین الملی :

 

سوابق اجرایی